AVÍS LEGAL DE LATIDOS EN CINCO CONTINENTES

TITULARITAT DEL DOMINI

El nom del domini www.escuelaconstelacionesfamiliares.com està registrat a favor de Maria dels Àngels Herrero Palau, amb NIF 35095409P i domicili social a Passeig Europa, 36, 3-4 de Pineda de Mar (08397).

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Maria dels Àngels Herrero Palau (Latidos En Cinco Continentes) garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Art. 81 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD).

Com a norma general, la utilització de la web www.escuelaconstelacionesfamiliares.com no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari comuniqui les seves dades personals a Maria dels Àngels Herrero Palau (Latidos En Cinco Continentes), aquesta escola en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa anteriorment esmentada (o aquella que la pugui complementar o substituir), per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir el nivell de seguretat requerit.

Les dades que Maria dels Àngels Herrero Palau (Latidos En Cinco Continentes) sol•liciti o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i s’utilitzaran d’acord amb les següents finalitats:

  • Amb la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre les nostres notícies i novetats o d’atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte a la nostra pàgina web.
  • Amb la finalitat de desenvolupar accions i campanyes així com informar de les mateixes.

L’usuari podrà accedir, rectificar i cancel•lar les seves dades en qualsevol moment mitjançant correu electrònic a info@escuelaconstelacionesfamiliares.com o comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a Maria dels Àngels Herrero Palau (Latidos En Cinco Continentes), Passeig Europa, 36, 3-4 de Pineda de Mar (08397).