POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

A partir del 25 de maig 2018 continuarem protegint les teves dades segons els nous requeriments de la norma europea.

Aquest Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) comporta que:

  • El Responsable del Tractament de les teves dades personals és Maria dels Àngels Herrero Palau. (+1)
  • La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb LATIDOS EN CINCO CONTINENTES (LCC), escola de Constel·lacions familiars, gestionada per Maria dels Àngels Herrero Palau (+2)
  • Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals, tal i com fins ara ha sigut. (+3)
  • Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma. (+4)

(+1)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Maria Angels Herrero Palau, NIF 35095409p

Carrer Viladomat, 52, Entresol 1a – Barcelona (08015)

(+2)

  • La finalitat del tractament és la gestió de col·laboradors i simpatitzants de LATIDOS EN CINCO CONTINENTES (LCC), escola de Constel·lacions familiars per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions o activitats d’interès.
  • La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.
  • Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són: Nom, cognoms, email, telèfon, adreça postal, dni o nif.
  • Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de LCC que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

(+3)

Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’escola i que a través del seu consentiment desitgi seguir rebent comunicacions sobre l’activitat de LATIDOS EN CINCO CONTINENTES (LCC).

(+4)

  • Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.
  • La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.